EÇEM Teknolojik İnovasyon Yarışması

Enerji Verimliliği konusunda teknolojik ve inovatif bir fikrin mi var? Öyleyse bu yarışma tam da senin için! 10 pilot okulumuzdaki öğrencilerimizin katılımına açık olan yarışma, öğrencilerin sorunları anlama, tanımlama, yenilikçi bir çözüm üretme ve bu çözümü eyleme dökmelerini amaçlıyor. Bireysel olarak başvurabileceğiniz bu yarışmada her okulun yarışma birincisi Özyeğin Üniversitesi 2020 Yaz Okulu’na gitmeye hak kazanacak. Dereceye giren diğer öğrencilere teşvik ödüllerimiz var. Sen de projeni şartnameye göre hazırla ve yarışmaya katıl. Haydi, bekliyoruz!

Şartname:
1. Proje raporu 6 ana başlıkta yazılmalıdır. Başlıklar ve içeriği aşağıda belirtilen formatta olmalıdır.

  • Giriş: Bu bölümde çözülmek istenen sorun hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Bölümde şu sorulara cevap verilmelidir: Bu sorun nedir? Sorunun kaynağı nedir? Sence bu neden bir sorundur?
  • Kullanılan Malzemeler: Bu bölümde bir ürün sunulacaksa, bu ürün için kullanılan malzemeleri tanıtmanız gerekmektedir. Hangi malzemeden, ne kadar kullanıldığı ayrıntılı bir biçimde yazılmalıdır.
  • Proje Metodu: Projenin gerçekleşmesi için uygulanan adımlar açık bir şekilde ifade edilmelidir. Montaj içeren bir çözüm öneriliyorsa montaj dizgisi sırasıyla yazılmalıdır.
  • Proje Çizimi: Üretilen çözüm için A3 kağıdına AUTOCAD çizimi ölçeklendirilerek yapılmalıdır. AUTOCAD kullanamayan adayların el çizimleri de kabul edilecektir.
  • Analiz: Proje için kullanılan malzemelerin maliyet analizleri yapılmalı, proje için öngörülen toplam maliyet hesaplanmalıdır.
  • Sonuç: Projeden elde edilen sonuçlar analiz edilmelidir.

2. Rapor bilgisayar ortamında yazılıyor ise Cambria fontunda, 12 puntoda ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Başlıklar 14 punto olmalıdır. Rapor el yazısı ile hazırlanacaksa yazılar okunaklı olmalıdır. 
3. Rapor bilgisayar ortamında yazılmış ise PDF formatında sisteme yüklenmelidir.
4. Rapor el yazısı ile yazılmış ise taranıp PDF formatında sisteme yüklenmelidir.
5. Proje NEXT-GEN internet sitesinde bulunan sisteme yüklenecek olup projeye son katılım tarihi 13 Mart 2020 saat 17:00’dır. 
6. Rapor içerisinde herhangi bir telefon çekimi fotoğraf kabul edilmeyecektir.
7. Sonuçlar 30 Nisan 2020 tarihinde NEXT-GEN Projesi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden duyurulacaktır.