Next-Gen Projesi

Geleceğin yerel enerji verimliliği liderlerinin yetiştirilmesi vizyonu ile yola çıkılan NEXT GENERATION (NEXT-GEN) projesi Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler ile ortak hareket etmektedir.

İslam Kalkınma Bankası (İsDB)’nın Transformers Fonu ile desteklenen projede yapılmakta olan çalışmalar şöyledir:

  1. EÇEM tarafından geliştirilmiş olan “YENİ NESİL / Enerji Verimliliği Modülü”nün MEB ile ortak seçilecek 10 pilot okulda NEXT-GEN projesi kapsamında uygulanması. Bu amaçla, bir dönem süresince Güneydoğu Anadolu’daki 10 ilimizde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) birer pilot meslek ve teknik lisesinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu okullardaki ilgili öğretmenler Enerji Verimliliği Çalıştayı’na katıldıktan sonra, edindikleri bilgileri öğrencilerine aktarmaktadır.  Bu proje ile geliştirilen AI (yapay zeka) destekli Chat-Bot sayesinde Türkiye genelinde öğrenci, öğretmen ve vatandaşın da Enerji Verimliliği Modülü’nden yararlanma şansı vardır.  Dönem sonunda öğretmenlerden ve öğrencilerden modül ile ilgili geri bildirim alınarak rapor hazırlanacak ve raporun M.E.B.’e, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve M.E.B’in ilgili dairelerine teslim edilmesi de sağlanacaktır.
  2. Seçilmiş olan 10 pilot okulda EYODER üyesi bir EVD şirketi ile enerji etütleri gerçekleştirilmesi.  Bu etütleri gerçekleştirmek için M.E.B. tarafından görevlendirilmiş yerel enerji yöneticileri ile çalışılmaktadır. 10 pilot mesleki ve teknik lisenin doğal gaz ve elektrik faturaları 2016, 2017 ve 2018 yılları için toplanmıştır. Her bir pilot okul için, proje tamamlandıktan sonra bile, sürekli olarak ölçülecek ve izlenecek parametrelerin detaylandırılması için uzun vadeli bir izleme planı oluşturulmuştur. Bu, okul yönetimlerinin bina şartlarını ve özelliklerini yakından değerlendirmesini sağlamaktadır. Bu uzun vadeli ölçümler, binaların performansını kontrol etmek ve bunları iyileştirmek için önerilerde bulunmak ve bilgi toplamak amacıyla kısa süreli ölçümlerle desteklenmektedir.  Proje bitiminde okullara takılan sensörler okul yönetimine hibe edilecektir.
  3. Seçilmiş olan 10 pilot ildeki belediyeler için enerji verimliliği kılavuzu hazırlanması.  Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak belediyeleri için hazırlanacak kılavuz ile enerji verimliliğine yönelik ilkelerin, imar mevzuatının standart ve parametrelerinin belirlenmesi ve günlük inşaat alışkanlıklarının geliştirilmesi çalışmalarını yönlendirmek hedeflenmiştir.  İmar planlarındaki olumlu etkilerin diğer belediyeler tarafından ağlar vasıtasıyla ve ortak menfaatlerin paylaşılmasıyla kısa sürede fark edileceği öngörülmektedir.
  4. Türkiye’de gerçekleştirilmiş projeler baz alınarak üç Afrika ülkesinde enerji verimliliği eğitimleri yol haritası hazırlanması. NEXT-GEN Projesi’nin Türkiye ayağı tamamlanması sonunda elde edilen tecrübeler ışığında Tunus, Moritanya ve Nijer’de karar vericiler ile ülkelere yönelik enerji verimliliği yol haritası oluşturulacaktır.