17-18 Aralık tarihlerinde Gaziantep’te 2 gün süren NEXT-GEN Çalıştay’ı gerçekleştirildi. Çalıştay’a NEXT-GEN projesi kapsamında bulunan 11 ilin pilot okulun müdürleri, belediye temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürleri veya Müdür Yardımcıları ve KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Büroları) temsilcileri katıldı. Çalıştayda üniversite, belediye, sanayi ve meslek liseleri kesişim noktaları; Y. Mimar Yasemin Somuncu kolaylaştırıcılığında, EÇEM Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Y. Mimar Seda Müftüoğlu Güleç, Gaziantep Sanayi Odası GASİMEP Projesi Yürütücüsü Serpil Serin Sefa’nın panelist olarak katıldığı oturumla başladı. Y. Mimar Yasemin Somuncu’nun NEXT-GEN projesi ile ilgili bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılabilecekler konusundaki sunumunu müteakip, TURSEFF adına Özlem Yakut ve Mesut Avcı “NEXT-GEN Proje İllerinde Enerji Verimliliğine Dair Finansal Yaklaşımlar” konusunda bilgilerini aktarırken, Dr. Banu Pekol “Kültürel Miras Değeri Olan Yapılarda Enerji Verimliliği ve NEXT-GEN Proje İllerindeki Potansiyel” hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Çalıştayın ikinci günü Gaziantep Ekolojik Bina tanıtım turu ile başladı. Yeni Binalarda ve Var Olan Binalarda Enerji Verimliliği İyi Uygulama Örnekleri kapsamında Y. Mimar Yasemin Somuncu tarafından NEED4B ve BRICKER projeleri, Kültürel Miras Değeri olan Binalarda Enerji Verimliliği İyi Uygulama Örnekleri kapsamında Mimar Süreyya Topaloğlu tarafından ise TAMİREVİ projesi katılımcılara tanıtıldı. EYODER Yönetim Kurulu üyesi Naci Işıklı tarafından “ISO 50001 ve NEXT-GEN proje illerinde Yapılabilecekler” anlatıldı.  Y. Mimar Nil Kutlar’ın “Enerji Etüdü Uygulamaları ve NEXT-GEN proje İllerinde Gerçekleştirilen Çalışmalar” başlıklı sunumunun ardından katılımcılar ile bir buçuk saat süren bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Recommended Posts