EÇEM Teknolojik İnovasyon Yarışması

Enerji Verimliliği konusunda teknolojik ve inovatif bir fikrin mi var? Öyleyse bu yarışma tam da senin için!

1. Anlama
2. Tanımlama

3. Yenilikçi Çözüm Üretme

4. Eylem Planına Geçiş

Son Başvuru: 13 Mart 2020

Next Gen

afis1 crop_2_Çalışma Yüzeyi 1 (1)

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda,

  • Hedef 4: Kaliteli Eğitim,
  • Hedef 7: Erişilebilir Temiz Enerji,
  • Hedef 8: İstihdam ve Ekonomik Büyüme,
  • Hedef 11: Sürdürülebilir Şehirler
  • Hedef 13: İklim Değişikliği alanlarında enerji verimliliği

Hedeflerini odağa alarak, Yerelde Enerji Verimliliği Liderlerinin yetiştirilmesi için yürütülen, Yeni Nesil projesinin ikinci adımıdır.

Duyurular

NEXT- GEN PROJESİ KAPSAMINDA BELEDİYELER İÇİN HAZIRLANAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KILAVUZU YAYINLANDI

Proje kapsamında hedeflenen ve enerji verimliliği için yapılması gereken önerileri içeren enerji verimliliği kılavuzu yayınlandı. Kılavuz; cephe, ısıtma sistemleri ve kazanlar, soğutma sistemleri, güneş enerjili su ısıtıcılı sistemler, fotovoltaik sistemler, ısı pompaları, yeni nesil sistemler, aydınlatma, elektrikli cihazlar, elektrik motorları…
Triple E-Ödülleri

Triple E-Ödülleri

TRIPLE-E ÖDÜLLERİ TRIPLE-E ÖDÜLLERİ ACEEU (Girişimci ve Toplum ile Bütünleşen Üniversiteler Akreditasyon Konseyi) tarafından başlatılan Asya-Pasifik Triple-E Ödülleri’nde Yılın Toplumsal Katılım Girişimi Kategorisi’nde finale kalan projemiz ‘’Onursal Mansiyon’’ aldı. Ödül kurul başkanı Prof. Thorsten Kliewe tarafından 12 Ocak 2020’de Kochi,…

NEXT-GEN GAZİANTEP ÇALIŞTAYI

Gaziantep’te 17-18 Aralık tarihlerinde  NEXT-GEN Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya NEXT-GEN projesi kapsamında bulunan 11 ilin pilot okulun müdürleri, belediye temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürleri veya Müdür Yardımcıları ve KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Büroları) temsilcileri katıldı. Çalıştay, ‘’Üniversite, Belediye, Sanayi ve Meslek…

Sosyal Medyada NEXT-GEN